Biến cố God Valley: Rocks muốn Vũ khí cổ đại? Râu Trắng phản bội? Hòn đả...

[Top Manga] - Vũ khí cổ đại là những thứ có sức mạnh huỷ diệt cả thế giới, khiến cả những hải tặc khủng bố nhất đều phải thèm muốn. Dĩ nhiên trong đó có cả băng hải tặc Rocks huyền thoại, vì tham vọng thống trị cả thế giới, hắn đương nhiên muốn sở hữu thứ vũ khí đó, thậm chí còn tấn công cả thiên long nhân cùng nô lệ để đạt được mục đích.


Comments