Xếp hạng những thành viên mạnh nhất băng Roger! Đồng đội bá đạo nhất của...

[Top Manga] - Nếu không nhờ các đồng đội, Roger chắc chắn đã chẳng thể nào trở thành vua hải tặc. Thậm chí 1 vài cái tên trong băng của ông sau này còn trở thành huyền thoại. Đâu là những cái tên nổi bật nhất trong băng Roger? Oden và Rayleigh, ai mới là đồng đội mạnh nhất của vua hải tặc? 
10) Buggy
9-8) Inuarashi & Nekomamushi
7) Shanks tóc đỏ
6) Fishman Sambell
5) Dr. Crocus
4) Scooper Gaban
3) Kozuki Oden
2) Silver Rayleigh
1) Gol D. Roger


Comments