Tiềm năng vô hạn Zoro: Lý do thức tỉnh Uo Uo? Sự giống nhau giữa Zoro và...

[Top Manga] - Để giải đáp thắc mắc cho độc giả, về mẫu zoan thần thoại mà tứ hoàng Kaido bách thú đã ăn, tác giả Oda đã tiết lộ trong SBS tập 98 mới đây, rằng đó là model Seiryu - tức Thanh Long. 


Comments