[Spoiler OP 1004]. Otama thuần hoá Gifter! Black Maria thuộc Quân Cách M...

[Top Manga] - Tên chap này là: “Bánh gạo nếp viên”, hoặc kibidango. Đây chính là năng lực bí ẩn của Otama, cho phép cô bé tạo ra những chiếc bánh dango, bằng bách tự véo má mình. Bánh của Tama có thể thuần hoá động vật, hoặc những kẻ có liên quan tới động vật. 


Comments