[Phân tích OP 1005]. Robin vả sấp mặt Black Maria - Sanji vs Jack?

[Top Manga] - “Xem ra mình sẽ phải xử lý đám samurai rồi”, Black Maria đang tỏ ra rất tự tin sẽ lập đại công lần này, khi King đang bận, cửu hồng bao thì hấp hối, trong khi chỗ cô ta gần họ nhất. Với việc Sanji hoàn toàn bất lực, cô ta càng tự tin hơn vào việc tóm gọn cả Robin, bởi năng lực của ả thiên về bắt sống. 


Comments