[Phân tích OP 1004]. Otama thu phục Gifter - Franky chém gục Sasaki? Đồn...

[Top Manga] - Trang bìa tuần này, là cảnh Chopper ngồi ăn kẹo cùng 1 chú sóc và 1 con khỉ. Tuy nhiên đó k phải những viên kẹo bình thường, mà là kẹo biến hình Rumber Ball do Chopper điều chế ra. Trước time skip cậu đã mất kiểm soát và hoá quái vật sau khi ăn tới viên thứ 3.


Comments