[One Piece 1005+]. Mã gen được đánh thức! Sanji hạ gục cả Jack và Queen?

[Top Manga] - Vinsmoke Sanji, một trong bộ ba quái vật của băng Mũ Rơm, sở hữu sức chiến đấu thuộc top cao nhất trong băng. Nhưng từ sau arc Dressrosa, lần cuối anh toả sáng với pha chơi lại tàu của Bigmom, thì Oda đã dìm hàng anh không thương tiếc.


Comments