[One Piece 1004+]. Đồng minh mới là ai? Hyori tới Onigashima, Toki vượt ...

[Top Manga] - Ở cuối chapter 1004 mới nhất, có 1 chi tiết cực kì đáng chú ý, đó là nhân vật thứ 10 ở trong căn phòng chứa kho báu, nơi Law dịch chuyển cửu hồng bao tới. Theo lời của Bao Huang, cô ta đếm được 10 người, dặn Black Maria cẩn thận, vì kẻ đó đang giúp nhóm Kinemon băng bó vết thương. 


Comments