[One Piece 1003+]. Chính Quyền âm mưu thâu tóm Wano? Akainu hành động? A...

[Top Manga] - Trong chapter 1003, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của CP0 ở Onigashima, và bọn chúng đang âm thầm quan sát cục diện cuộc chiến. Thậm chí, CP0 còn được mời tới dự tiệc, có thể là với tư cách đối tác làm ăn với Orochi. Nhưng Orochi thực chất chỉ là con rối của Kaido lẫn chính quyền, khi không còn giá trị Kaido sẵn sàng loại bỏ hắn.


Comments