[Giả thuyết]. Aokiji hợp sức với Luffy cứu Robin & Lật đổ Bigmom-Kaido? ...

[Top Manga] - Kuzan cũng có cái nhìn về công lý trái ngược với đồng đội Sakazuki, điển hình là khi thực thi lệnh Buster Call ở Ohara. Chính Aokiji là người thả cho Robin trốn thoát, và ở arc Long Ring Long Land, ông ta cũng giữ lời tha cho băng mũ rơm, sau khi chấp nhận thách thức 1 đối 1 với Luffy. 


Comments