Xếp hạng sức mạnh thành viên Hạm Đội Mũ Rơm - Các Chỉ Huy tương lai của ...

[Top Manga] - Sau trận đại chiến với gia tộc Đôn-ki-hô-tê tại vương quốc Dressrosa, đại hạm đội mũ rơm chính thức được thành lập. Đã có 7 băng hải tặc nâng chén rượu kết làm đồng minh của băng Mũ Rơm, tất cả nguyện nghe theo sự chỉ huy của bố già Luffy. Trong số này, ai mới là đồng minh mạnh nhất của Luffy? 
7. Leo
6. Orlumbus
5. Ideo
4. Hajirudin
3. Don Sai
2. Bartolomeo
1. Cavendish


Comments