Xếp hạng sức mạnh của 11 Siêu Tân Tinh! Law, Kid, Zoro ai mạnh hơn?

[Top Manga] - Siêu tân tinh gồm 9 thuyền trưởng và 2 thuyền viên có mức truy nã trên 100 triệu, vượt qua được đại hải trình để tiến vào tân thế giới. Thế hệ này giờ đây đang chuẩn bị lật đổ thời đại cũ, tạo ra đế chế mới cho riêng mình. Liệu ai trong số họ sẽ dẫn đầu thời đại, sức mạnh của các siêu tân tinh năm đó ra sao? 
11) Killer
10) Jewelry Bonney
9) Basil Hawkin
8) Apoo
7) Bege
6) X Drake
5) Urogue
3) Zoro & Law
2) Kid
1) Luffy


Comments