Top 5 Trái Zoan Mạnh Nhất! Trái ác quỷ lỗi của Momonosuke?

[Top Manga] - Zoan là 1 trong 3 hệ của trái cây ác quỷ, nó cho phép người sử dụng biến đổi cơ thể thành động vật, hoặc dạng lai giữa 2 loài. Cụ thể, chủ nhân của trái ác quỷ sẽ nhận được sức mạnh từ loài vật mà họ sở hữu, và có tất cả 3 nấc biến hình. 
5. Inu Inu no mi - model cửu vĩ hồ
4. Hebi hebi - model Yamata no Orochi
3. Tori Tori - model Phượng Hoàng lửa
2. Uo Uo no mi 
1. Hito Hito - model phật Daibutsu


Comments