[One Piece 1001]. Roger, Râu Trắng, Garp và Những nhân vật từng đánh bại...

[Top Manga] -  “The island of the strongest”, nghĩa là hòn đảo thuộc về kẻ mạnh nhất. Đó cũng chính là tiêu đề của chương 996, khi Oda nói về hòn đảo Oni, nó thuộc về hải tặc mạnh nhất hiện nay. Cùng với biệt hiệu “Sinh vật mạnh nhất thế giới”, phải nói rằng có quá nhiều mỹ từ để mô tả sức mạnh của tứ hoàng Kaido bách thú. 


Comments