[Giả thuyết]. Sabo giết Thiên Long Nhân? - Luffy và Dragon đại chiến tổn...

[Top Manga] - Khi cùng các thủ lĩnh quân cách mạng tấn công vào thánh địa Marry Geoise hòng giải cứu Kuma, Sabo đã thất bại, hiện an nguy của anh cùng các đồng đội ra sao vẫn còn chưa rõ. Điều này có thể là dự báo cho 1 cuộc chiến tổng lực giữa quân cách mạng, và chính quyền thế giới. 


Comments