[Dự đoán OP 1002]. Thương vong của Cửu Hồng Bao?| 5 Siêu Tân Tinh phối h...

[Top Manga]. Trong chapter 1001 mới nhất, hai tứ hoàng đã có màn khởi động làm nóng cơ thể với 5 siêu tân tinh. Tuy nhiên, Kaido đã đề nghị Bigmom không nhúng tay vào, để mình ông ta chiến đấu với tất cả. Thậm chí Kaido chưa thèm đánh trả, ngoài đòn lôi ô bát quái thử tài của Luffy.


Comments