Benn Beckman - Chỉ huy mạnh nhất của các Tứ Hoàng? Sức mạnh ngang cơ Đô ...

[Top Manga] - Năng lực của Benn vẫn là một ẩn số, như chính vị thuyền trưởng Shanks hùng mạnh của ông vậy. Chúng ta đều tò mò muốn biết về nhân vật này, mặc dù xuất hiện từ chap đầu tiên, nhưng tới nay Benn Beckman lại chưa lần nào phô diễn toàn bộ sức mạnh. 


Comments