[Spoiler One Piece 998]. Trái ác quỷ của Tobi Roppo lộ diện

[Top Manga] - Như tiêu đề của video, vậy là sau những màn úp úp mở mở từ tác giả thì cuối cùng Oda tiên sinh cũng đã cho lộ diện toàn bộ năng lực của 3 kẻ còn lại trong nhóm Tobi Roppo lần lượt là Who’s Who, Black Maria và Sasaki. 


Comments