[One Piece 999+]. OROCHI còn sống? Vai trò của OROCHI - Ai sẽ kết liễu hắn?

[Top Manga] - Cho đến thời điểm hiện tại, những gì xảy ra tại Wano quốc đã khiến chúng ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trong đó phải kể tới hành động chém bay đầu Orochi của Kaido, đây là việc duy nhất mà tứ hoàng Kaido khiến fan cảm thấy hả hê, vì cắt đầu của 1 trong những kẻ bị ghét nhất arc Wano.


Comments