[One Piece 998]. Dự Đoán Hồi 4: RÂU ĐEN, SHANKS, GARP, Quân Cách Mạng Ha...

[Top Manga] - Sau khi hồi 3 kết thúc, cũng là bi kịch của người dân Wano, khi họ phải chứng kiến Kaido mang 9 bao xác đỏ cùng cả đảo Oni tới Hoa Đô. Hồi 4 sắp sửa bắt đầu, sẽ chỉ còn là câu chuyện của các hải tặc, của thời đại cũ và thời đại mới. Lý do Luffy, Kid phải chạy lòng vòng, hay Zoro bị giữ chân bởi trò chơi bệnh hoạn của Queen, là vì Oda muốn câu giờ, bác không muốn có thế lực khác xen vào giữa cuộc chiến của cửu hồng bao với Kaido.


Comments