[One Piece 998+]: Cái Chết Của KAIDO? Băng Mũ Rơm hạ TOBI ROPPO? Hải Chi...

[Top Manga] - Ngoài việc chống lại 2 tứ hoàng, thì King và Queen cũng là những đối thủ khó nhằn khác cần phải xử lý. Với tình hình hiện tại rất có thể Jinbe cùng Sanji sẽ lần lượt hạ gục các chỉ huy này, đây cũng sẽ là những trận so găng hấp dẫn nhất hồi 4. 


Comments