[One Piece 1000+]. Tình trạng Cửu Hồng Bao, Luffy “mở hàng”, Zoro "xăm h...

[Top Manga] - Cuối cùng One Piece chap 1000 đã cho thấy tình trạng của Cửu Hồng Bao sau khi liên tiếp hứng chịu sức tấn công đến từ Lôi Ô Bát Quái của Kaido. Bên cạnh đó, Sau 77 chap và hơn 2 năm, cuối cùng Kaido lại bị Luffy đấm thẳng vào mặt. Tuy nhiên lần này có vẻ như cú đấm của Luffy không còn giúp Tứ Hoàng này giải rượu như lần trước.


Comments