[One Piece 1000]. Chủng Tộc Của KAIDO? Hệ Thống SSG và Sức Mạnh Huỷ Diệt...

[Top Manga] - Sau hội nghị Lev Ely hệ thống Thất Vũ Hải đã bị xoá sổ, nhờ sự xuất hiện của hệ thống mới mang tên SSG. Và mới đây, trong video dự đoán các thế lực sẽ đến Wano trong hồi tiếp theo, mình có nói rằng hải quân sẽ lần đầu tiên sử dụng SSG. Bây giờ mình tiếp tục nói về điều đó, nhưng là khẳng định chắc chắn rằng hải quân sẽ trình làng dự án mới của tiến sĩ Vegapunk. 


Comments