[Hồ sơ One Piece]. Roronoa Zoro & Những màn thể hiện Ấn Tượng Nhất qua 9...

[Top Manga] - Zoro để lại ấn tượng thông qua những trận đánh, những lần xả thân vì đồng đội, và cả những khoảnh khắc liều mạng để bảo vệ tôn nghiêm của 1 kiếm sĩ. 


Comments