DRAGON BALL SUPER CHAP 67: KẾT THÚC TỐT ĐẸP ... VÀ SAU ĐÓ ... 

Comments