201202 07 KATAKURI Comeback

[Top Manga] - Trong chapter 999 mới nhất, bên cạnh việc tiết lộ tên trái ác quỷ mà Kaido sở hữu, Oda còn nhắc tới 1 chi tiết cực kì quan trọng trong cuộc nói chuyện của 2 tứ hoàng. Đó là việc liên quan tới cô con gái Pudding của Bigmom, Kaido hỏi về năng lực đọc văn tự cổ của tộc 3 mắt. Tuy nhiên Bigmom đã bảo mình không thể chờ đợi thêm, đến lúc Pudding thức tỉnh được con mắt thứ 3 đó.


Comments