DONQUIXOTE DOFLAMINGO - Cấp Độ Sức Mạnh - Vũ Khí Cổ Đại - Vai Trò Trong ...

[Top Manga] - Doflamingo hội tụ đầy đủ mọi yếu tố làm nên 1 trùm cuối, từ sức mạnh, trí tuệ cho đến những thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng sâu bên trong con người hắn cũng có những góc tối, nhận được khá nhiều sự đồng cảm. Trên hết hắn cũng luôn quan tâm tới các thuộc hạ, nên họ mới sẵn sàng chết vì hắn. Tuy hiện tại Doflamingo đã bị bắt giam ở tầng 6 Impel Down, nhưng mình tin chắc vai trò của hắn chưa kết thúc. 


Comments