Chuyện gì đã xảy ra tại Hội Nghị Reverie, Tình hình của Sabo?

[Top Manga] - Những chuyển biến khó lường, những thông tin được úp mở trên khắp các mặt báo, đã khiến cho cục diện của thế giới đã có phần bất ổn định. Chưa 1 độc giả nào biết chuyện gì đã xảy ra tại hội nghị có tên Reverie này, chỉ biết rằng đã có chuyện xảy đến với quốc gia Alabasta và thông tin người chết ở trên báo.


Comments