[Spoiler One Piece 993]. IZO thất thần - KAIDO hạ thủ KIKU

[Top Manga] - Đạn Queen bắn ra khiến X Drake phải xanh mắt mèo, trước đó còn gáy rất to rằng “Ngươi tin cái thứ đó có thể giết được ta sao”. Thì chỉ thoáng chốc, nhìn các samurai trúng đạn xung quanh, mặt X Drake liền biến sắc và bảo “Trừ khi đạn của nó là...”. Là gì thì chap này đã có câu trả lời, đây là một phát minh khác của Queen, không nằm ngoài dự đoán của số đông, thứ đạn bệnh dịch đó có tên là Băng Quỷ.


Comments