Vũ khí bí mật của Băng Bách Thú| Cáo lửa Kinemon khắc tinh Rồng Kaido

[Top Manga] - Trong One Piece chap 991, X-Drake và lực lượng liên minh chống Kaido đã bị Queen Bệnh Dịch, một trong 3 tam tai sử dụng súng máy và ngăn cản bước tiến của họ. Một cho tiết đáng chú ý là X-Drake tỏ ra khá hốt hoảng với loại đạn mà Queen đã sử dụng. 


Comments