Tiểu sử về các gia thần của Oden - Cửu Hồng Bao

[Top Manga] - Trận chiến ở Wano đã chính thức bắt đầu, bên cạnh liên minh Mũ rơm hạ bệ Tứ hoàng Kaido thì chúng ta còn có những kiếm sĩ của đất nước Wano vùng lên để đòi lại độc lập dưới ách thống trị của Tướng quân Orochi. Họ được dẫn dắt bởi những kiếm sĩ từng đi theo phục vụ chúa công đáng kính Oden, và những người này chính là 9 kiếm sĩ huyền thoại mà 20 năm trước đã đứng lên khởi nghĩa.
Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

Comments