Mục đích và sự ra đời của Quân Cách Mạng

[Top Manga] - Mục đích chính của quân cách mạng là chống lại chính phủ thế giới, sâu xa hơn đó là chống lại và bài trừ Thiên long nhân - đám quý tộc thế giới đã tồn tại qua đời này sang đời khác, xóa bỏ chế độ nô lệ trong 1 thế giới tưởng chừng sự công băng được đặt lên hàng đầu.
Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

Comments