Nhân vật nào có sức mạnh vượt qua Tứ Hoàng Shanks?

[Top Manga] - một số người có sức mạnh vượt qua tứ hoàng Shanks có thể kể đến một số người đi trước, sở hữu sức mạnh thuộc Top đầu của thế giới. Họ đã chứng minh được sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của mình qua những trận chiến để đời, tiếc thay họ đều đã mất trước khi Shanks trưởng thành.
Comments