[Kimetsu no Yaiba]. Tuyệt Kỹ "Hơi Thở Của Nước" gồm những thức nào?

[Top Shounen] - Hơi Thở Của Nước là chiêu kiếm đa hình, biến ảo không ngừng, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng, êm ả như nước.
Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm (Ichi no kata: Minamo giri)
Thức thứ hai: Thủy Xa (Ni no kata: Mizu guruma)
Thứ thứ ba: Lưu Lưu Vũ (San no kata: Ryuuryuu mai)
Thức thứ tư: Đả Triều (Shi no kata: Uchishio)
Thức thứ năm: Can Thiên Từ Vũ (Go no kata: Kanten no jiu)
Thức thứ sáu: Liệt Oa (Roku no kata: Nejire uzu)
Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột (Shichi no kata: Shizuku hamon tsuki)
Thức thứ tám: Lang Hồ (Hachi no kata: Takitsubo)
Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt - Loạn (Ku no kata: Suiryuu shibuki-ran)
Thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển (Juu no kata: Seisei ruten)
Thức thứ mười một: Lặng (Juu ichi no kata: Nagi)
Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

Comments