Urashiki có thể sẽ biến đổi hình dạng để gia tăng sức mạnh?

[OV Dragon] - Bạn nghĩ hình bóng nhân vật bí ẩn trong anime Boruto xuất hiện trên tạp chí Weekly Shonen Jump là hình dạng thay đổi của Urashiki hay 1 nhân vật mới xuất hiện?
Comments