Lý do khiến Kaido bất tử?

[Top Manga] - Tại sao Kaido không thể chết? Điều này chắc hẳn phải có lý do. Dưới đây là 5 lý do giải thích có thể giải thích cho khả năng bất tử của Kaido:
1. Giống như Big Mom, Kaido khi được sinh ra đã rất mạnh mẽ?
2. Tác dụng của trái ác quỷ Ope Ope no Mi?
3. Tác dụng của trái ác quỷ Rồng?
4. Linh hồn của Kaido có bị Big Mom thao túng không?
5. Làm chủ Haki




Comments