Kozuki Oden mang trọn đặc điểm của bộ ba quái vật băng Mũ Rơm

[Top Manga] - Kozuki Oden dường như là sự kết hợp của 3 anh chàng mạnh nhất băng Mũ Rơm là Luffy, Sanji và Zoro.
1. Đặc điểm của Luffy: Thích tự do và phiêu lưu
2. Đặc điểm của Sanji: Có thể nhận ra phụ nữ đang gặp nguy hiểm
3. Đặc điểm của Zoro: Một kiếm sĩ rất mạnh
Comments