Điều gì sẽ xảy ra nếu Boruto bị Momoshiki chiếm thân xác?

[OV Dragon] - Trong chương 40 manga Boruto vừa qua, chúng ta đã được nhắc lại rằng Boruto chính là "vật chứa" cho Momoshiki.
Comments