Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu Urashiki gỡ bỏ phong ấn Kurama của Naruto?

[OV Dragon] - Cửu Vĩ Kurama là một vĩ thú chín đuôi hiện đang được phong ấn trong người của Uzumaki Naruto.
Trong trường hợp Urashiki phá vỡ được phong ấn của Kurama thì sao? Dưới đây là 4 khả năng có thể xảy ra:
1. Naruto sẽ chết
2. Kurama có thể chết
3. Urashiki gặp gỡ Minato
4. Không có Minato xuất hiện khi Naruto chiến đấu với Pain
Comments