Thành viên của tổ chức bí mật SWORD?

[Top Manga] - Tổ chức SWORD dường như là 1 đơn vị gián điệp, có nhiệm vụ xâm nhập vào những băng nhóm nguy hiểm. Ngoài X Drake và Coby thì còn nhân vật nào cũng thuộc SWORD, đây là 6 đối tượng tình nghi mà tôi sẽ liệt kê ra để chúng ta cùng thảo luận nhé!
1. Donquixote Rosinante
2. Sengoku
3. Kuzan
4. Monkey D. Garp
5. Sakazuki
6. Fujitora
Comments