[Spoiler Dragon Ball Heroes 16]. Năng lượng hạt giống vũ trụ vs Sức mạnh...

[OV Dragon] - Cuối cùng nhóm phản loạn được cầm đầu bởi Hearts cũng đạt được mục đích của mình - tạo ra một hạt giống vũ trụ hoàn hảo.
Comments