[One Piece 955]. Zoro nhận danh kiếm Enma, Luffy và mọi người sẵn sàng c...

[Top Manga] - Tengu nói với mọi người rằng ông vẫn đang chờ thời điểm để giao 2 thanh kiếm "Thiên Xà Trảm" và "Diêm vương" cho Momonosuke và Hiyori. Cả hai thanh đều là Đại bảo kiếm giống như Shusui.
Comments