[One Piece 955]. Kẻ nội gián truyền tin cho Orochi, ai là kẻ phản bội?

[Top Manga] - Theo diễn biến mới nhất của One Piece chúng ta có thể đoán rằng trong phe liên minh có kẻ phản bội.
Hiện tại theo như diễn biến của manga One Piece, thì rõ ràng bên trong hàng ngũ Liên minh giữa băng Mũ Rơm, Heart và gia tộc Kozuki đang lẩn khuất đâu đó 1 tên nội gián.
Comments