Đô đốc hải quân nguy hiểm tới mức nào?

[Top Manga] - Đô đốc Hải quân trong One Piece luôn được đánh giá là những nhân vật vừa mạnh vừa đáng sợ. Ngay cả Luffy khi đối mặt với một đô đốc, thường thì cậu sẽ thua hoặc bị buộc phải rút lui, đặc biệt là trước timeskip. Chính xác thì các đô đốc hải quân nguy hiểm như thế nào?
Comments