Moro đạt hình thức "bán hoàn hảo" mới, sở hữu sức mạnh "không giới hạn" ...

[OV Dragon] - Ác nhân Moro ngày càng chứng tỏ mình là một kẻ vô cùng nguy hiểm với sức mạnh có thể phá hủy cả vũ trụ.
Comments