Full Power Super Saiyan - Trạng thái mạnh nhất của Broly khủng cỡ nào

[OV Dragon] - Trạng thái Full Power Super Saiyan của Broly dường như là một trạng thái mà anh đã kết hợp được sức mạnh của Ikari Form và Super Saiyan lại làm 1, khiến Broly lúc đó trở nên cực kì mạnh mẽ.
Comments