10 trái ác quỷ hệ Zoan mạnh nhất trong chiến đấu

[Top Manga] - Những người ăn trái ác quỷ hệ Zoan có khả năng biến hóa thành loại động vật mà trái cho năng lực. Đây là loại trái ác quỷ được đánh giá là “ông vua cận chiến” khi hầu hết các nhân vật ăn trái Zoan đều có khả năng tấn công cận chiến và sức chịu đòn cực đỉnh.
10. Jack - Zou Zou no Mi model Mammoth
9. Page One - Ryu Ryu no Mi Model Spinosaurus
8. Rob Lucci - Neko Neko no Mi Model Leopard
7. Orochi - Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi
6. Pell - Tori Tori no Mi model Falcon
5. Queen - Ryu Ryu no Mi model Brachiosaurus
4. Sengoku - Hito Hito no Mi model Daibutsu
3. King - Ryu Ryu no Mi model Pteranodon
2. Marco - Tori Tori no Mi model Phoenix
1. Kaido - Ryu Ryu no Mi
Comments