Sự xuất hiện của danh kiếm Enma dành đã được Oda báo trước

[Top Manga] - Phải công nhận là Oda rất tài trong việc báo trước 1 sự xuất hiện quan trọng trong One Piece mà không ai hay biết. Bạn có biết rằng Oda đã lên kế hoạch cho việc xuất hiện của thanh kiếm Enma giành cho Zoro từ vài chap trước rồi không?
Comments