[One Piece 951]. Kaido với Big Mom vừa chạm mặt đã lao vào ẩu đả

[Top Manga] - Kaido đã xuất hiện và đồng ý tháo còng cho Big Mom. Vừa được cởi xích, Big Mom ngay lập tức rút kiếm Napoleon lao tới đọ sức với Kaido khiến tất cả những người có mặt đều sợ hết hồn. Khi 2 Tứ Hoàng va chạm vũ khí, bầu trời trên đảo Onigashima như tách ra làm đôi, giống như lần Râu Trắng và Shanks đọ kiếm trước đây.
Comments