Hé lộ bằng chứng Big Mom đã sinh Katakuri trên tàu của Rocks

[Top Manga] - Những thông tin mới từ thẻ Vivre Card Databook mới đây có thể đã hé lộ nguồn gốc thật sự của Katakuri.
Như chúng ta biết Charlotte Katakuri là con trai thứ hai của gia đình Charlotte và là người mạnh nhất trong số ba tư lệnh ngọt.
Comments